AKP ve MHP’nin ortak hazırlayıp Meclis’e sunduğu İnfaz kanununda değişiklik öngören 70 maddelik “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Adalet Komisyonu’nda 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.